درباره ما

شرکت هزار کوشان پایتخت (بامسئولیت محدود) بشماره ثبت :۴۳۹۶۴۲ 

با تیمی مجرب وکارشناسان خبره در زمینه تولید وتوزیع وپرورش انواع مرغهای اهلی ومحلی در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر واقع در جویبار فعالیت خود را آغاز نموده است.۲۰۰متراز کل مساحت به سوله اختصاص داده شده و۲۰۰ متر دیگر ان محوطه، انبار،دفتر اداری و اطاق ایزوله مخصوص دستگاه جوجه کشی اختصاص دارد 

مهمترین وبرترین مرغی که در نوع خود از نظر ایمنی وپروتئین بالا در بین مرغان مرغ شاخدار می باشد که برای اولین بار در خطه سرسبز مازندران این گونه توسط شرکت هزار کوشان پایتخت در دست تولید وپرورش از نوع جوجه وتخم ومرغ گوشتی می باشد  .

The capital of Kushan, the capital of the capital, started with an experienced team of experts in the field of producing and distributing various kinds of domesticated chickens on a land plot of 400 meters in jawbar.
The most important of the most commonly used broiler chickens in terms of immunity and high protein content among brood chickens, is the first in the livestock of Mazandaran, and is produced by the broiler chicks and broiler chickens.
Our team

شماره حساب شرکت هزارکوشان پایتخت

قابل توجه کلیه مشتریان  خریداران، فروشندگان وعزیزانیکه در راستای خرید وفروش انواع مرغ وتخم مرغ با شرکت هزارکوشان پایتخت همکاری دارند

باطلاع می‌رساند  شماره حساب وکارت اعلام شده ذیل برای شرکت معتبر میباشد 

 شماره کارت

۵۸۵۹۸۳۱۰۴۲۶۵۹۵۶

شماره حساب بانک تجارت

بنام خانم فاطمه زهرا فغانی لمراسکی

۴۰۴۵۹۱۸۷۱۳