۱۹

دی

بستر و لانه مرغ

لانه تخمگذاری بخشی از کتاب  یکی از وسایل مورد نیاز جهت جمع آوری تخم مرغان مروارید و سایر انواع طیور لانه های تخمگذاری میباشند. این لانه ها که بر حسب نوع کاری که از نظر جمع آوری تخم ها انجام میدهند، تله تخمگذاری هم نامیده میشوند، بصورت های انفرادی یا دسته جمعی، یک طبقه با دوا طبقه، […]

۱۹

دی

مواد ضد عفونی

مواد ضد عفونی……… بخشی از کتاب  از نظر کلی فضای داخل ماشین های جوجه کشی بعلت گرما و رطوبت فراوان خود محیط بسیار مساعدی برای رشد و نمو میکروبها و ویروسها میباشد. بودن تخم های آلوده در ماشین جوجه کشی سبب رشد و نمو این عوامل بیماریزا و انتقال آن به تخمهای دیگر می گردد. بدین ترتیب[…]