۱۹

دی

واکسن – دامپزشک

زمان واکسیناسیون جوجه بخشی از کتاب واکسیناسیون جوجه و پرنده ها در سنین مختلف مهمترین بخش پرورش محسوب می شود و باید با نظارت خاصی و توسط گروه واکسینه تور مجرب تزریق شود. زمان واکسیناسیون جوجه در ابتدا باید خاطر نشان شد طیور بومی بهترین زمان برای واکسیناسیون جوجه های حداقل ۱ ماه می باشد و باید به جوجه […]

۱۹

دی

لاشه

بررسی کیفیت لاشه بطور عموم کشتار مرغان مروارید نسبتا آسان بوده و مواجه با مشکلات خاصی نمی شود. پرهای آنها با ماشین های معمولی پر کنی، براحتی قابل جدا کردن می باشد. بر حسب سن و میزان چربی موجود در بدن، مرغان ذبح شده رنگ پوست و رنگ بدنشان کمی تیره متمایل به آبی می باشد. در[…]

۱۹

دی

مواد ضد عفونی

مواد ضد عفونی……… بخشی از کتاب  از نظر کلی فضای داخل ماشین های جوجه کشی بعلت گرما و رطوبت فراوان خود محیط بسیار مساعدی برای رشد و نمو میکروبها و ویروسها میباشد. بودن تخم های آلوده در ماشین جوجه کشی سبب رشد و نمو این عوامل بیماریزا و انتقال آن به تخمهای دیگر می گردد. بدین ترتیب[…]