۱۹

دی

لاشه

بررسی کیفیت لاشه بطور عموم کشتار مرغان مروارید نسبتا آسان بوده و مواجه با مشکلات خاصی نمی شود. پرهای آنها با ماشین های معمولی پر کنی، براحتی قابل جدا کردن می باشد. بر حسب سن و میزان چربی موجود در بدن، مرغان ذبح شده رنگ پوست و رنگ بدنشان کمی تیره متمایل به آبی می باشد. در […]

۱۹

دی

بهداشت – آلودگی ها

رعایت اصول بهداشت:  بخشی ازکتاب از نظر کلی فضای داخل ماشین های جوجه کشی بعلت گرما و رطوبت فراوان خود محیط بسیار مساعدی برای رشد و نمو میکروبها و ویروسها میباشد. بودن تخم های آلوده در ماشین جوجه کشی سبب رشد و نمو این عوامل بیماریزا و انتقال آن به تخمهای دیگر می گردد. بدین ترتیب عوامل[…]