قابل توجه کلیه مشتریان  خریداران، فروشندگان وعزیزانیکه در راستای خرید وفروش انواع مرغ وتخم مرغ با شرکت هزارکوشان پایتخت همکاری دارند

باطلاع می‌رساند فقط شماره حساب وکارت اعلام شده ذیل برای شرکت معتبر میباشد

درصورتیکه هرشخص ویا افرادی ویا شرکتهایی مشابه بنامشرکت هزارکوشان با شما وارد معامله خرید وفروش مرغ وتخم مرغ و………………شده اند با هاهنگی لازم با تیم مدیریت ۰۹۲۱۳۷۰۰۱۳۰ و ۰۹۱۲۰۱۹۶۴۰۱ و ۰۹۱۹۷۶۹۳۳۴۰ اقدام به واریز وجه نمایید

لذا شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال واریز نمودن وجه به دیگر حسابها را بعهده نخواهد گرفت

 شماره کارت

۵۸۵۹۸۳۱۰۴۲۶۵۹۵۶

شماره حساب بانک تجارت

بنام خانم فاطمه زهرا فغانی لمراسکی

۴۰۴۵۹۱۸۷۱۳