آشنایی با تیم ما

تیم خلاق ما

بامدیران وسهامداران شرکت هزارکوشان پایتخت اشنا شویم این بخش مخصوص سهامداران بوده واستدعا داریم از قراردادن رمز ورود به دوستان وآشنایان خودداری فرمایید .

نمایندگان شهرستانها

آبرام براون

عزیزانیکه بعنوان نماینده شرکت هزارکوشان پایتخت فعالیت داشته باشند در این مکان نمایش داده خواهند شد ……

گواهی احراز هویت نمایندگان با اعلام در این سایت مورد تایید می باشد

اخیرا مشاهده شده سود جویانی بنام شرکت هزارکوشان پایتخت اقدام به سفارش وخرید وفروش محصول نموده اند

مشتریان گرامی:  تایید نمایندگان وفروشندگان وبازریابان در این سایت نمایش داده خواهد شد 

مدیربازرگانی وفروش

احمد جعفری لمراسکی

  • تلفن+۹۸۹۱۹۷۶۹۳۳۴۰
  • ایمیلmorgheshakhdar1@gmail.com
احمدجعفری لمراسکی مدیر امور بازرگانی بازاریابی وفروش وطراح سایت وانفورماتیک

در زمینه خرید وفروش وتوزیع انواع تخم ماکیان وانواع مرغهای زینتی فعالیت وتبلیغات اینترنتی دارد

عزیزانیکه بعنوان نماینده شرکت هزارکوشان پایتخت فعالیت داشته باشند در این مکان نمایش داده خواهند شد ……

گواهی احراز هویت نمایندگان با اعلام در این سایت مورد تایید می باشد

اخیرا مشاهده شده سود جویانی بنام شرکت هزارکوشان پایتخت اقدام به سفارش وخرید وفروش محصول نموده اند

مشتریان گرامی:  تایید نمایندگان وفروشندگان وبازریابان در این سایت نمایش داده خواهد شد 

نمایندگان استانها

نمایندگان شهرستانها

عزیزانیکه بعنوان نماینده شرکت هزارکوشان پایتخت فعالیت داشته باشند در این مکان نمایش داده خواهند شد ……

گواهی احراز هویت نمایندگان با اعلام در این سایت مورد تایید می باشد

اخیرا مشاهده شده سود جویانی بنام شرکت هزارکوشان پایتخت اقدام به سفارش وخرید وفروش محصول نموده اند

مشتریان گرامی:  تایید نمایندگان وفروشندگان وبازریابان در این سایت نمایش داده خواهد شد 

کارشناس

رضا بخشی

  • تلفن+۹۸۹۲۱۳۷۰۰۱۳۰
  • ایمیلhezarkoushan@yahoo.com
جناب آقای رضا بخشی مدیر عامل شرکت هزارکوشان پایتخت متخصص تولید پرورش مرغ مروارید شاخدا مجری طرح راه اندازی مزرعه پرورش ماکیان
کارشناس

اما کی

عزیزانیکه بعنوان نماینده شرکت هزارکوشان پایتخت فعالیت داشته باشند در این مکان نمایش داده خواهند شد ……

گواهی احراز هویت نمایندگان با اعلام در این سایت مورد تایید می باشد

اخیرا مشاهده شده سود جویانی بنام شرکت هزارکوشان پایتخت اقدام به سفارش وخرید وفروش محصول نموده اند

مشتریان گرامی:  تایید نمایندگان وفروشندگان وبازریابان در این سایت نمایش داده خواهد شد