حراج!

آبخوری

3,000 تومان 2,000 تومان

دسته:

توضیحات

آبخوری:

بخشی ازکتاب

این وسیله نیز باشکال مختلفی مانند ناودانی، تشتکی، سیفونی، قطره ای با پستانکی و مخروطی امروزه وجود دارد که به روشهای متفاوتی بر روی زمین یا بصورت آویز و سیستم کار دستی، یا نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک …………………………………………………