حراج!

دانخوری

3,000 تومان 2,000 تومان

توضیحات

دانخوری: .

بخشی ازکتاب

این وسیله که برای تغذیه مرغان از آن استفاده میشود، امروزه در اندازه های مختلف و اشکال متفاوت مانند ناودانی، استوانه ای، بشقابی و تشتکی شکل بصورت زمینی با آویز مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عمل………………………………………………