حراج!

کتاب پرورش مرغ مروارید

35,000 تومان 25,000 تومان

توضیحات

منشا و زادگاه

بخشی از کل کتاب

موطن اولیه مرغ مروارید آفریقا میباشد. نام اولیه آنها مرغ گینه بوده که میتواند معرف منشاء و زادگاه اصلی آنها بحساب آورده شود. هنوز هم در بعضی از کشورها این مرغان، بنام مرغ گینه نامیده میشوند. در بعضی نقاط به این پرندگان نام مرغ کولی هم نیز اطلاق می شود که میتواند ناشی از طرز رفتار آزاد و سر و صدا و تحرک فراوان آنها در طبیعت باشد.

در آفریقا مرغان مروارید بصورت وحشی و در گروههای ۱۵ تا ۲۰ قطعه ای در نواحی ساوانن به حیات خود ادامه میدهند و بندرت میتوان آنها را بصورت جفتهای منفرد مشاهده نمود. در مجموع آنها بسیار ترسو بوده و در صورت بروز هر گونه خطر و با احساس آن مانند سایر حیوانات وحشی بسرعت از یکدیگر جدا می شوند. این پرندگان در موقع فرار قدرت تحرک و سرعت پاهای خود را به نمایش می گذارند. باید اضافه نمود که فقط در مواقع پیش آمدن خطرهای خیلی جدی آنها سعی………