۱۹

دی

لاشه

بررسی کیفیت لاشه بطور عموم کشتار مرغان مروارید نسبتا آسان بوده و مواجه با مشکلات خاصی نمی شود. پرهای آنها با ماشین های معمولی پر کنی، براحتی قابل جدا کردن می باشد. بر حسب سن و میزان چربی موجود در بدن، مرغان ذبح شده رنگ پوست و رنگ بدنشان کمی تیره متمایل به آبی می باشد. در […]